POLSKIE TOWARZYSTWO
PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

mmusiejewska@ptpa.org.pl
+48 739 975 508

POMOC TECHNICZNA
Tel.: 728 453 793
pomoc@platforma-elearning.pl

ZNAJDŹ NAS