1
2
3
previous arrow
next arrow
Poznaj nasze rozwiązania
Zestaw narzędzi skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla Twojej organizacji
  • Dowiedz się, czego potrzebuje Twoja organizacja, żeby efektywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.
  • Wybierz rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
  • Skorzystaj z oferowanych przez nas narzędzi.

Skontaktuj się →

Korzyści dla Twojej organizacji

Realizujesz założenia strategii zarządzania różnorodnością (diversity and inclusion)

Podnosisz efektywność pracy zespołu i spełniasz oczekiwania zatrudnionych osób

Optymalizujesz koszty: ekspertki PTPA pomogą wybrać rozwiązania antydyskryminacyjne w oparciu o potrzeby Twojej organizacji

Przyczyniasz się do rozwoju organizacji i efektywniej realizujesz cele biznesowe

Dbasz o swoich pracowników i wizerunek organizacji

Przeciwdziałasz dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi

W przypadku identyfikacji naruszeń otrzymujesz rozwiązanie problemu

Krok po kroku z ekspertką PTPA
1.

Bezpłatna konsultacja i przedstawienie rekomendacji ekspertki

W trakcie konsultacji sprawdzimy jakimi narzędziami dysponuje Twoja organizacja i jakie są jej potrzeby w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Poznasz sprawdzone narzędzia realizacji polityki równościowej oraz wspólnie z ekspertką wybierzesz najlepsze rozwiązania dla Twojej organizacji.

2.

Przedstawienie oferty i wybór rozwiązań

Po spotkaniu konsultacyjnym ekspertka PTPA przygotuje ofertę szytą na miarę. Wybierze to, co jest potrzebne Twojej organizacji i przedstawi trzy wersje do wyboru:
must – minimum
should – rekomendowana
could – zaawansowana

3.

Wdrażanie wybranych narzędzi

Po ostatecznym zaakceptowaniu oferty, ekspertka PTPA krok po kroku przeprowadzi Twoją organizację przez proces wdrażania wybranych rozwiązań.

Zamawiam bezpłatną konsultację

Poznaj przykładowe narzędzia

Diagnoza sytuacji w organizacji (badanie ilościowe i jakościowe)

Sprawdź, czy w Twojej organizacji występuje dyskryminacja lub mobbing. Zidentyfikuj zagrożenia.

Analiza istniejących dokumentów (np. regulamin wynagrodzeń, ogłoszenia o pracę)

Sprawdź, czy dokumenty wewnętrzne organizacji są zgodne z zasadą równego traktowania.

Szkolenie e-learningowe „Równi w pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu”

Wszystkie osoby w Twojej organizacji będą portafiły rozpoznawać oraz reagować w sytuacjach mobbingowych i dyskryminacyjnych.

Rekomendowane szkolenia dla osób zatrudnionych, kadry zarządzającej oraz komisji skargowej (warsztaty i webinary)

Zwiększysz  świadomość równościową pracowników oraz zapewnisz kadrze możliwość przedyskutowania konkretnych sytuacji w Waszej organizacji z ekspertką.

Tworzenie wewnętrznej procedury skargowej (antydyskryminacyjnej i antymobbingowej)

Napiszemy procedurę lub skonsultujemy już istniejącą,  tak aby była praktyczna i funkcjonalna, nie tylko “na papierze”.

Porady prawne

Skonsultujemy konkretną, trudną sytuację w organizacji i pomożemy znaleźć rozwiązanie.

Dlaczego my?
1.

Pracujesz z najlepszymi ekspertkami
Od 15 lat bezpłatnie wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji, udzielając setek porad prawnych oraz biorąc udział w postępowaniach sądowych. Współpracujemy z biznesem i sektorem publicznym, wyznaczając standardy przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce.

Dowiedz się więcej →

2.

One stop shop
Otrzymujesz szeroki wachlarz rozwiązań dostępny w jednym miejscu. Każde działanie wspierające równość ma znaczenie, jednak największą efektywność przynoszą kompleksowe rozwiązania realizowane według przemyślanego planu. Współpracując z nami, otrzymujesz dostęp do wielu różnorodnych narzędzi.

3.

Wspierasz przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce
Współpracując z nami realizujesz założenia społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Jesteśmy organizacją pozarządową, dochód ze sprzedaży przeznaczamy w całości na realizację celów statutowych naszej organizacji – bezpłatnego wsparcia prawnego dla osób doświadczających dyskryminacji.

Skontaktuj się →

Poznaj nasze szkolenie e-learningowe
Równi w pracy – przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu

1.

Podczas szkolenia wcielicie się w rolę pracowników biura. Przyjrzycie się różnym sytuacjom związanym z dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy.

2.

Nabędziecie umiejętność rozpoznawania sytuacji mobbingowych oraz dyskryminacyjnych. Zdobędziecie wiedzę na temat mechanizmów powstawania, form oraz prawnych konsekwencji stosowania mobbingu i dyskryminacji.

3.

Szkolenie zawiera informacje potrzebne każdej osobie zatrudnionej, bez względu na formę zatrudnienia oraz miejsce w strukturze organizacji. Spełnia wymogi ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

4.

Szkolenie trwa około 60 minut i jest podzielone na 5 tematów:

  • Co to jest dyskryminacja? Przyczyny oraz przesłanki dyskryminacji.
  • Formy dyskryminacji.
  • Nierówne traktowanie to nie zawsze dyskryminacja. Dozwolone wyjątki.
  • Co to jest mobbing? Konsekwencje mobbingu dla firmy oraz pracownika.
  • Co robić, gdy czujesz się ofiarą dyskryminacji/molestowania/mobbingu?

Nabytą wiedzę porządkują dwie sekcje „Sprawdź co pamiętasz”.
Po ukończeniu szkolenia samodzielnie wygenerujesz certyfikat.

Zobacz demo szkolenia →

Zamów szkolenie →

 

Szkolenie możemy udostępnić na naszej platformie e-learningowej lub na platformie, z której korzystasz w swojej firmie. Dostępne jest w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej.

Skontaktuj się z nami:

Krzysztof Kumor
Koordynator projektów / Prawnik
kkumor@ptpa.org.pl
+48 732 191 322

POLSKIE TOWARZYSTWO
PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

kkumor@ptpa.org.pl

+48 732 191 322

POMOC TECHNICZNA
Tel.: 728 453 793
pomoc@platforma-elearning.pl

ZNAJDŹ NAS